* هنگام پذیرش نسخه های آزاد همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .
* هنگام پذیرش با دفترچه بیمه، عکس دار بودن دفترچه الزامی است .و هویت صاحب دفترجه حتما  چک شود .
* هنگام پذیرش آزمایشات بارداری برای ارائه به دادگاه  و مورفین تست ،همراه داشتن کارت ملی الزامیست .
* هنگام پذیرش آزمایش های غربالگری و سلامت جنین به همراه داشتن جواب آخرین سونوگرافی  الزامی است .